Kızlarpınarı Mh. Uğurlu Sk. No:3 Alara Medical Plaza, Alanya, Antalya

Varikosel

VARİKOSEL NEDİR?

Testislerden (venöz kan damarları) venöz kanı taşıyan damarların anormal büyümesi, katlanması veya varisitesidir. Bu genişleme genç yaşta başlayabilir ve yerçekimine bağlı olarak ilerleyebilir. Vikosel, erkek kısırlığının en yaygın ve tedavi edilebilir nedenidir. Asemptomatik olabilir. Skrotumda şişmeye, ağrıya (kasıklarda) ve zamanla sperm sayısında ve aktivitesinde bozukluklara yol açabilir.

 

Varikosel prevalansı nedir?

Varikosel tipik olarak ergenlikten sonra erkeklerin% 15-20'sinde ortaya çıkar ve erkeklerin% 40-50'sinde kısırlık şikayetleri alırız.

 

Sol venöz kan damarları, kanın dikey olarak aktığı ve daha uzun olduğu ana damara bağlanır. Bu nedenle varikosel tipik olarak sol tarafta görülür (% 85). Sağ venöz kan damarındaki gözlem oranı yaklaşık% 15'tir. Her iki testiste de görülebilir. Bir tarafta varikosel.

 

VARİKOSEL ve KISIRLIK

Varikoselin nasıl kısırlığa yol açtığı tam olarak bilinmemekle birlikte konuyla ilgili bazı teoriler bulunmaktadır. Varisli venöz kan damarlarında biriken venöz kan, testislerde ısı oluşumuna ve basınç artışına neden olur. Oksijen içeriğinin azalması ve çeşitli metabolitlerin böbrek ve böbrek üstü bezleri tarafından birikmesi sperm üretimini etkileyebilir. Sonuç olarak, sperm seviyeleri ve aktivitesi azalır.

 

Varikoselin belirtileri;

 

Testislerde ağrı (kasıkta ve bacakların iç kısmında ağrı)

Testislerde şişlik

Testis boyutunun küçültülmesi

kısırlık

Gözlemlenebilir, genişlemiş damarlar

El ile palpe edilebilen genişlemiş damarlar

Varikosel teşhisi:

Fizik muayene ile teşhis edilir. Genellikle palpasyonla teşhis edilir. Genişleyen ve katlanan damarlar (venöz kan damarları) hissedilir. Bu, renkli Doppler sonografi (USG) ile doğrulandı. Fizik muayene mümkün değilse renkli Doppler ultrason yardımcı olabilir.

 

(Sol Varikosel Derece 3)

 

Varikoselin sınıflandırılması:

 

Subklinik varikosel: PE ile teşhis edilemez, ancak ultrason ile teşhis edilir.

Varikosel 1. derece: İstirahatte asemptomatik, egzersiz sırasında teşhis edilir (valsalva +)

Varikosel 2. derece: Venöz kan damarları elle hissedilebilir (palpe edilebilir)

Varikosel 3. derece: Görünür varikosel (gözlenebilir).

Varikosel teşhisi konulduktan sonra spermiyogram yapılmalıdır. Hasta spermiyogramdan 3-4 gün önce cinsel aktivitesini bırakmalıdır. Sperm üretimi zarar görürse sperm aktivitesinde, miktarında ve yapısında azalma görülür. Varikoseli olan kişilerin yarısından fazlasına spermiyogram tanılı bozukluklar teşhisi konmuştur.

 

Bazen sperm sayısı çok düşüktür. Bu durumlarda çeşitli hormonlar (FSH, LH, testosteron, prolaktin…) ve diğer olası sistemik hastalıklar (tiroid, diyabet, kolesterol) kontrol edilmelidir.

 

Hormon dengesizliği olan hastalara eksik hormonlar verilir ve kısırlık, sperm sayısı artırılarak tedavi edilebilir.

 

Nadir durumlarda sperm üretimi mümkün olabilir ancak spermiyogramda hiç sperm görülmez. Bu durumlarda spermatik kanallardaki tıkanmalar kontrol edilir. Bu tıkanıklık endoskopik veya mikrocerrahi yöntemlerle açılacak ve normal bir şekilde çocuk sahibi olunabilecektir.

 

VARİKOSEL TEDAVİSİ

Varikosel, erkek kısırlığının en çok tedavi edilebilen nedenidir. Tedavi cerrahi bir operasyondur. Ancak varikoseli olan hiçbir hasta ameliyat olamaz. Bu nedenle varikoselektomi bu alanda uzman kişiler tarafından doğru hastaya doğru zamanda ve doğru teknikle yapılmalıdır.

 

VARİKOSEL AMELİYATI KİMLERE YAPILABİLİR?

Kısırlık şikayeti olan varikoseli olan erkek bireyler (spermiyogramda bozukluk teşhisi konulanlar)

Varikoselin testisleri küçülttüğü durumlarda, bir testis diğerinden daha küçüktür veya her ikisi de küçülmüştür.

Şiddetli ağrısı olan hastalar (analjeziklere ve skrotal kontrastlanmaya yanıt vermeyenler)

VARİKOSELEKTOMİ-OPERASYON

Venöz kan damarlarının varisle bağlandığı ve bu damarların bağlantısının tıkandığı 30 ile 60 dakika arasında süren bir ameliyattır. Kasık bölgesinde 2 cm'lik kesit ile genel, spinal veya lokal anestezi ile yapılabilir.

 

Venöz kan damarları (iç, dış spermatik ve kremalı bölgeler) bağlanmalı ve en azından vas deferens, testis arterleri ve lenfatikler korunmalıdır. Arterlerin bağlı olduğu durumlarda testislerin küçülmesi, lenf kanallarının bağlı olduğu durumlarda ise hidrojellerin (testisler arasında sıvı birikmesi ve şişlik) gibi komplikasyonlar mümkün olabilmektedir.

 

Bu bilgiler ışığında mikrocerrahi (mikroskopi) ile yapılan mikrocerrahi varikoselektomi operasyonu varikosel cerrahisi için en iyi tekniktir. Uzman mikrocerrahi varikoselektomi cerrahisinin başarı oranı ve komplikasyon olasılığı minimum olacaktır. (Bazı durumlar dışında varikosel ameliyatını her zaman mikrocerrahi tekniği ile yapıyorum.)

 

Başarılı varikosel ameliyatı nedeniyle varikosel tekrarlanmaz.

 

Varikosel ameliyatı sonrası 3, 6 ve 12. aylarda spermogramlara ihtiyaç duyulur. Hastaların yaklaşık% 70-80'inin sperm üretimi ameliyattan sonra geri döner. Ameliyat sonrası varikosel kısırlığı hastalarının üreme oranı% 50-70 civarındadır.