Kızlarpınarı Mh. Uğurlu Sk. No:3 Alara Medical Plaza, Alanya, Antalya

Kadın Üroloji

Günlük rutin içinde acil ve istenmeyen idrara çıkma “idrar kaçırma” olarak adlandırılır. "İdrar kaçırma", "enürezis", "mesane kontrolünün kaybı" gibi farklı isimleri vardır. Özellikle kadın bireyler arasında çok yaygın bir sağlık sorunudur.

 

İdrar kaçırma sosyal yaşamınızı ve yaşam kalitenizi etkiliyorsa mutlaka tedavi edilmelidir. Bu utanman gereken bir durum ve hayatının bir parçası değil. Çoğu hastada, temel yaşam tarzı değişiklikleri ve temel tıbbi tedaviden sonra iyi sonuçlar almak mümkündür.

 

İdrar Kaçırma Tipleri

Sebepler düşünüldüğünde 4 tip idrar kaçırma vardır.

 

Strese Bağlı İdrar Kaçırma:

 

Kadın hastalar arasında en yaygın neden budur. Öksürme, hapşırma, ıkınma, gülme gibi eylemler sırasında karın içi basıncın artması sonucu görülen idrar kaçırmadır. Mesane ve üretra kapakçıklarının ve pelvik taban kaslarının yetersizliği veya zayıflığının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bunun en önemli nedenleri hamilelik, doğum eylemi ve menopozdur.

 

Sıkışma inkontinansı (dürtü tipi):

 

Ani bir idrara çıkma dürtüsünden sonra idrar kaçırma olarak tanımlanır. İdrar kaçırma, kişi zamanında tuvalete gidemeden önce ortaya çıkar. Strese bağlı idrar kaçırmanın aksine, pelvik taban kaslarının zayıflığından değil, mesane kaslarının hiperaktivitesinden kaynaklanır.

 

Karışık tip idrar kaçırma:

 

Strese bağlı ve sıkışma tipi idrar kaçırmaların kombine edildiği durumlarda görülür.

 

Taşma tipi idrar kaçırma:

 

Mesane dolu olduğu halde duyu kaybından dolayı idrar yapma dürtüsü hissedilmez ve mesanenin kapasitesini aşan idrar depolandığında taşma tipi idrar kaçırma oluşur. Bu tip idrar kaçırma, mesane travması, üretra tıkanması, ileri diyabet (sinir hasarı ile birlikte), omurilik hasarı veya multipl skleroz gibi sinir sistemi hastalıklarında görülür.

 

ÜRİNER İNKONTİNANS NEDENLERİ

İlerleyen yaş

Menopoz (azalan östrojen miktarı nedeniyle)

Doğum (zor doğum, iri bir bebek doğurma, birçok kez doğum yapma ...)

Şeker hastalığı

Obezite

Genetik (bazı kadın hastalarda gevşek bağ dokusu)

Sistemik hastalıklar (kronik böbrek hastalıkları, astım, bronşit, multipl skleroz, Parkinson vb.)

Geçici idrar kaçırmaya neden olan nedenler: Alkol, aşırı sıvı alımı, mesane uyarıcıları, çeşitli ilaçlar (kalp, hipertansiyon ilaçları), idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, idrar kaçırma semptomlarını artırabilir veya sağlıklı kişilerde bile geçici idrar kaçırmaya neden olabilir.

 

İdrar Kaçırma Nasıl Teşhis Edilir?

İdrar kaçırma teşhisinde, idrar kaçırmanın tipini ve ciddiyetini belirlemek için elde edilen kapsamlı bir tıbbi öykü (anamnez) çok önemlidir. Ayrıntılı anamnez alındıktan sonra fizik muayeneye başlanır. Kişinin idrar kaçırma probleminin teşhisinde fizik muayene çok önemlidir.

 

Muayene: İdrar kaçırma detaylı bir pelvik muayene ile incelenmelidir. Ayrıca hasta uterus sarkması (desensus), idrar torbası sarkması (sistosel) ve bağırsak sarkması (rektosel) açısından da ciddiyeti açısından muayene edilmelidir. Fizik muayene sırasında hastaya çeşitli testler yapılır. En yaygın olanları, mesane boynunun vajinal olarak kaldırıldığı “Marshall Testi” ve mesane boynunun aktivitesinin pamuk uçlu bir çubukla ölçüldüğü “Q Tipi Testi” dir.

 

24 saatlik idrara çıkma öyküsü: Günlük alınan sıvılar ve idrara çıkma sıklığı ve miktarı ile ilgili cevapları içeren bir formdur. Bu hikaye hekime tanı ve tedavi için yardımcı olur.

İLAÇ TEDAVİSİ

Östrojen hormonu: Mesane mukozasını ve mukoza altındaki dokuyu uyararak kan akışını arttırmak ve bu şekilde düz kas tepkisini ve üretra kapanma basıncını arttırmak için kullanılabilir. Lokal östrojen yatağa yatmadan önce vajina içine 6 hafta 1-2 gr dozunda ve haftada 2-3 kez uygulanır.

 

Sıkışma ve taşma tipi inkontinanslar antikolinerjik ve / veya trisiklik antidepresanlar kullanılarak tedavi edilebilir. İdrar torbasının genişlemesini ve idrar kapasitesini arttırır ve idrar torbasının istem dışı kasılmalarını bastırır.

 

CERRAHİ TEDAVİ

Özellikle stres tipi inkontinansta cerrahi tedavi tercih edilmektedir. Ameliyat karın içinden açık kesiti ile, laparoskopik veya vajinal olarak yapılabilir. Günümüzde cerrahi tekniklerin ve sentetik mesh teknolojisinin gelişmesiyle birlikte en yaygın olanı “SLING” operasyonlarıdır.

 

Operasyon türleri

 

Karın operasyonları: MMK-Burch-Marchall Marchetti Kranz veya Burch operasyonu. Bunlar laparoskopik olarak açılabilir.

KAYIŞ İŞLEMLERİ: TVT, TOT ve mini sling teknikleri.

Yapay üretral sfinkter

Periüretral enjeksiyonlar: (Teflon, kollajen, otolog yağ…)

ASKI İŞLEMLERİ:

Askı operasyonları daha çok stres ve karışım tipi inkontinanslar için yapılır. Sokma operasyonlarının ortak noktası üretra veya mesane boynu altından geçerek mesane boynu ve üretra (TVT, TOT ve Mini sling) desteklenerek pelvik sling oluşturmaya dayanan operasyonlardır. Hasta operasyondan bir gün sonra taburcu edilebilir ve günlük rutinine hemen dönebilir. Genelde TOT (TRANSOBTURATOR TAPE) işlemini yapmayı tercih ederim. Vajinal olarak üretra altında 1-2 cm uzunluğunda bir bölümden yapılır. Yaklaşık yarım saat süren basit bir işlemdir. Başarı oranı% 90'ın üzerindedir. Uzun vadeli sonuçlar oldukça iyidir ve nüks olasılığı minimumdur.

 

İdrar kaçırma riskini azaltmak için öneriler;

 

Fazla kilolu olma durumunda kilo vermek

Kabızlıktan kaçınmak ve lifli gıda ürünleri tüketmek

İdrar kaçırmaya neden olan faaliyetlerden kaçınmak

Sigarayı bırakmak (idrar kaçırma riskini azaltır)

Mesane uyarıcılarından kaçınmak (çay, kahve, kola gibi kafeinli içeceklerin tüketimini azaltmak)

Kronik öksürüğe neden olan hastalıkların tedavisi

KEGEL EGZERSİZLERİ (kegel egzersizleri yapmak özellikle hamilelik sırasında ve sonrasında idrar kaçırma riskini azaltır)

Düzenli olarak spor yapmak veya egzersiz yapmak

 

İdrar Analizi: İdrar yolu enfeksiyonları, idrarda kan veya taş ile ilgili bulgular teşhis edilebilir.

 

İşeme sonrası kalıntı ölçümü (PVR): İdrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar ultrasonografi ile kolaylıkla ölçülebilir. İdrar yaptıktan sonra mesanede fazla miktarda idrar kalması, idrar yolu tıkanması olasılığını veya mesanenin sinir ve kas tabakası ile ilgili problemleri gösterir.

 

Ürodinamik testler: Hareketsizlik ve aktivite sırasında mesanedeki basıncın ölçülmesine dayanan testlerdir. İnkontinans tanısı için her zaman gerekli olmamakla birlikte, inkontinans tipinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.

 

ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİ

İdrar kaçırma tedavisi türüne ve şiddetine göre planlanır. Konservatif tedaviler, çeşitli tıbbi veya cerrahi tedaviler hastaya göre kişiselleştirilmelidir.

 

KORUYUCU TEDAVİLER (AMELİYATSIZ TEDAVİLER)

Buradaki amaç, mesane ve mesane kaslarını kaldıran pelvik taban kaslarını güçlendirmektir.

 

Mesane Egzersizleri: İdrarın geciktirilmesi ve dürtü hissedildiğinde bir süre bekletilerek mesane eğitimi ve güçlendirilmesi amaçlanır.

 

Pelvik Taban Kaslarının Eğitimi: Pelvik taban kasları için egzersizler veya başka bir deyişle “KEGEL EGZERSİZLERİ” vezikoüretral bileşke (mesane ve üretra içinde idrar yolu açısı) ve levator hemen ve pelvik taban desteğini güçlendirdiği için tedavinin ilk adımıdır. özellikle strese bağlı üriner inkontinansı olan hastaların diyaframı.

 

Elektriksel Stimülasyon: Anal ve vajinal elektrotlar kullanılır. Pelvik sinirleri uyararak elektriksel uyarı ile pelvik taban kaslarının kasılmasına dayanan bir tedavi yöntemidir. Üretrayı çevreleyen kaslarda refleks kasılmaya neden olarak üretral kapanma basıncının arttırılması amaçlanır. Bol seans gerektirdiğinden tedaviye aylarca devam edilmelidir. Günümüzde yaygın olarak tercih edilen bir tedavi yöntemi değildir.