Kızlarpınarı Mh. Uğurlu Sk. No:3 Alara Medical Plaza, Alanya, Antalya

Bütünsel Tıp

Bütünsel tıp, hastalığın yönetimi ve önlenmesinde fiziksel, psikolojik, sosyal ve ruhsal olarak tam bir kişinin dikkate alınması anlamına gelir. Fiziksel sağlığımız ile daha genel 'refahımız' arasında bir bağlantı olduğu kavramı desteklenmektedir. Tıbba bütüncül bir yaklaşımda, iyiliğimizin sadece bedensel olarak hastalık veya hastalık açısından bedenimizde olup bitenlere değil, aynı zamanda bunun psikolojik, duygusal , sosyal, manevi ve çevresel durum. Bu farklı durumlar eşit derecede önemli olabilir. Bir kişiye bir bütün olarak davranılması için birlikte yönetilmeleri gerekir. Aslında bazıları, bütünsel kelimesinin gerçekten 'bütünsel' olarak yazılması gerektiğini düşünüyor. Bütüncül bir yaklaşım, doktorun bir hastanın tüm yaşam durumu hakkında bilgilendirilmesi anlamına gelir.